Tillfälligt uppehåll

Vi skulle ju bara testa ifall det här fungerade över sommaren...

Responsen från er har varit helt otroligt – Holy Trail är här för att stanna! 

Nu måste vi dock ta ett par veckors paus för att reflektera och justera. 

Vi kommer tillbaka alldeles strax och räknar med att köra igång både södra och norra slingan andra halvan av januari.